Ga naar inhoud

Opnieuw stijging aantal zaken bij NL Sporter

NL Sporter, de belangenorganisatie voor topsporters, kende in 2014 opnieuw een forse stijging van het aantal behandelde zaken. Ten opzichte van het jaar ervoor kwamen maar liefst 40% meer vragen bij NL Sporter binnen. De stijging laat zien dat topsport meer dan ooit professionaliseert en vercommercialiseert. De belangen worden steeds groter in een steeds grotere wirwar van (internationale) wetten, regels en richtlijnen. Voor atleten is professionele juridische ondersteuning dan ook essentieel en het is goed om te zien dat een steeds grotere groep topsporters NL Sporter om die ondersteuning vraagt.

De meest opmerkelijke stijging deed zich voor in het aantal zaken over selectieregels. Te vaak nog ontstaat er discussie over het recht op deelname van een sporter, omdat de selectieregels vooraf niet duidelijk zijn. Daarnaast was er een opvallende toename in het aantal vragen van financiële aard. Hoe kom ik aan genoeg inkomsten om mijn sport te kunnen blijven beoefenen, maar ook wat kan ik doen om geld waar ik recht op heb van de wedstrijdorganisatie of mijn club uitbetaald te krijgen? Bij de screening van diverse contracten viel verder op dat sporters nog te vaak toezeggingen doen die ze helemaal niet na kunnen komen.

Sjoerd Hamburger, voorzitter NL Sporter: “Iedere sporter krijgt in toenemende mate te maken met contracten en regels. Van sponsorcontracten tot selectieregels. Veel issues die bij ons terecht komen zijn op te lossen met een goede atleten vertegenwoordiging. Als bonden en sporters vooraf overleggen over opkomende criteria, regels en contracten voorkom je problemen die wij vaak zien ontstaan. Een goede atletencommissie is een verantwoordelijkheid van bonden en sporters. Het komende jaar zullen wij ons dan ook weer hardmaken voor de verbetering van atletenvertegenwoordiging.”

De zaken speelden in zeer uiteenlopende takken van sport. Het hoogste aantal vragen bereikte ons vanuit de schaatssport. Verder viel op het aantal vragen uit de diverse vechtsporten (judo, taekwondo, boksen, karate), watersport en turnen.

Dual career was een belangrijk thema in 2014. NL Sporter heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden op het gebied van een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Komende maanden moet helder worden wat de mogelijkheden zijn en of en zo ja hoe een en ander gefinancierd zou kunnen worden. Een goede transitie van een sportcarrière naar een nieuwe maatschappelijke carrière is iets waar NL Sporter zich hard voor maakt en ook komend jaar zullen wij ons daar voor blijven inzetten.