Ga naar inhoud

Jaarinkomenstoets Stipendium en Kostenvergoeding staat voor de deur!

Iedereen die in 2014 een Stipendium en Kostenvergoeding heeft ontvangen is meermaals geïnformeerd over de jaarinkomenstoets. Binnenkort is het dan zover. Dan worden de sporters die gebruik hebben gemaakt van de financiële voorzieningen verzocht vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting in te leveren bij het Fonds voor de Topsporter.

2014 is het eerste jaar dat het Fonds kijkt naar het jaarinkomen van de sporter. Bij de aanvraag van een Stipendium en Kostenvergoeding dient een sporter aan te geven welk jaarinkomen hij of zij verwacht te hebben. Op basis van die schatting bepaalt het Fonds of de sporter in aanmerking komt voor financiële voorzieningen. Na afloop van het kalenderjaar vraagt het Fonds de sporters die gebruik hebben gemaakt van de financiële voorzieningen inzicht te geven in het daadwerkelijke jaarinkomen over 2014. Op basis daarvan bepaalt het Fonds definitief of de sporter eventueel te veel ontvangen stipendium en/of kostenvergoeding terug dient te betalen.

Aangifte inkomstenbelasting inleveren vóór 1 april 2015 Voor deze toetsing heeft het Fonds de juiste gegevens nodig, waarbij de sporters vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting in moeten dienen bij de Belastingdienst en een kopie van de aangifte in moeten te leveren bij het Fonds. In een later stadium dienen de sporters ook een kopie van hun (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting naar het Fonds te sturen.